Siostry Miłosierdzia
Prowincja Krakowska

11 stycznia 2014 r., w Ochotnicy Dolnej miało miejsce poświęcenie odnowionego domu zamieszkanego przez siostry miłosierdzia. Aktu poświęcenia dokonał ks. Biskup Wiesław Lechowicz. W uroczystości udział wzięli miejscowi kapłani na czele z ks. Proboszczem Pawłem Legutko, z inicjatywy którego przeprowadzono gruntowny remont domu tak wewnątrz jak i na zewnątrz. Dobudowano nową część domu, w której znajduje się sala spotkań dla młodzieży oraz pokoje dla sióstr. Powiększona została kaplica.