Siostry Miłosierdzia
Prowincja Krakowska

87 Sióstr zebrało się w Krakowie na Konwencie, którego termin przewidziano na dni od 5 do 12 lipca. Konwenty odbywają się co 6 lat i mają za zadanie dokonać oceny dzieł apostolskich i pobudzać do wierności charyzmatowi Zgromadzenia. Wcześniej odbywały się podobne spotkania na poziomie każdej wspólnoty, a na rok 2015 zaplanowany jest Konwent Generalny w Domu Macierzystym w Paryżu.