Siostry Miłosierdzia
Prowincja Krakowska

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach powstało dzięki hrabinie Krystynie Potockiej. Należała ona do jednego z dawnych rodów magnackich znanych ze swej działalności filantropijnej i społecznej.
Fundatorka zaprosiła siostry do Krzeszowic w 1909 r. powierzając im prowadzenie ochronki dla małych dzieci i „wszelkich innych dzieł odpowiadających ich powołaniu”.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 73 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Są podzielone na trzy grupy wiekowe. Przedszkolaki mają do dyspozycji plac zabaw i duży ogród...
Część poniższych zdjęć pochodzi ze strony przedszkola: www.przedszkole-sm.pl