Siostry Miłosierdzia
Prowincja Krakowska

„Radujcie się!" Tegoroczni kolędnicy z Domy Prowincjalnego w Krakowie, 27 grudnia 2014 r., oprócz odległych zakątków własnego domu, odwiedzili pobliskie domy szarytek i nazaretanek, kancelarię parafialną oraz dom misjonarzy. 28 grudnia barwny korowód udał się do wspólnoty sióstr w Zebrzydowicach. Akcja zakończyła się w domu przy ul. Piekarskiej w Krakowie. Kolędowanie przebiegało w atmosferze radości i dobrej zabawy!